News

Noslēdzies projekts kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšanai Zemgalē

09. November, 2016

Noslēdzies projekts „Atbalsts biedrības „Radošuma meka” darbībai Zemgales reģiona iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai un iesaistei kultūrvides problēmu risināšanā”.

Projekta mērķis sniedz ieguldījumu Zemgales iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes, sabiedrībai nozīmīgu kultūras vērtību saglabāšanā, popularizēšanā un attīstībā un organizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus par kultūras tūrisma procesu attīstību reģionā un valstī.

Projekts uzsāka daudzfunkcionāla, laikam atbilstoši aprīkota, starptautiski atzīta radošu ideju īstenošanas, mākslas, kultūras un izglītības centra izveidi Abgunstes muižas kompleksā.

Projekta īstenošanas laikā tika paveikts sekojošais:

  • Izstrādāta biedrības Radošuma meka darbības stratēģija 2017.-2020.gadam,
  • Noorganizēts reģionālais kultūras forums, lai veicinātu savstarpēju sadarbību starp reģionā aktīvajām kultūras un mākslas NVO, kā arī citu nozaru organizācijām, kas sniedz ieguldījumu Zemgales kultūrvides attīstībā,
  • Ir apmācīti organizācijas biedri un darbinieki aktuālākajās kultūras menedžmenta un kultūras tūrisma metodoloģijā,
  • Ir izstrādāts interaktīvs tiešsaistes rīks ar reģiona kultūras karti www.ZEKUKA.LV, kurā apkopota informācija par dažādām kultūras iniciatīvām Zemgalē, aktuālajiem kultūras notikumiem un pasākumiem un veikta iesaistīto pušu apmācība tiešsaistes rīka izmantošanā,
  • Zemgales , nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un reģiona kultūras institūcijām bijusi iespēja iegūt jaunu un noderīgu informāciju par kultūras un radošo tūrismu no tādiem speciālistiem kā  J.Kalnačs, J.Žilko, P,Timrots, R.Zitmanis un R.Berugs.


Ar projekta atbalstu biedrība "Radošuma meka" ir aktīvi uzsākusi gan Abgunstes muižas atjaunošanas un attīstības darbu, gan sniegusi ievērojamu ieguldījumu Zemgales reģiona kultūras dzīves atpazīstamībā. Zemgale ir ļoti bagāta ar pilīm un muižām, vēsturiskiem objektiem un aktīviem interesantu kultūras pasākumu organizatoriem un projekta rezultātā ceļotājiem ir iespēja vienuviet telpā (karte) un laikā (notikumu kalendārs) iepazīties  ar Zemgales kultūras dzīvē un Abgunstes muižā notiekošo un plānot pilnvērtīgas un interesantas brīvdienas.

Informāciju sagatavoja:

Asnāte Avotniece
Biedrība "Radošuma meka" projektu vadītāja
tel. 29393131
asnate.avotniece@gmail.cominfo@symposiums.lv